Vastelaovend leedsjes Mestreech S-T
     
     
 VASTELAOVENDSLEEDSJES VAAN TOEN TOT NOE
en aander Mestreechter wijskes
 S tot en met T

                                                                                                  Midi   Trom- Trom-  Alt     123 Teks
                                                                                                             pöt      bone    sax   sjrif debij
 
* Samba Brasil Loer mer Jao
* Samba medley   Nein
* Same mčt diech Loer mer Jao
* Sesamstraat Loer mer Nein
* Si j'étais president Loer mer Nein
* Sjannčt Loer mer Jao
* Sjarel Loer mer Jao
* Sjeij oet Loer mer Jao
* Sjele zuugs diech e vleegmesjien Loer mer Jao
* Sjeng aon de geng Loer mer Jao
* Sjeng nog 'ns aon de geng Loer mer Jao
* Sjiek is miech dat Loer mer Jao
* Sjiet aon de luij Loer mer Jao
* Sjniewals Loer mer Nein
* De Sjoekboks vaan bijj Lena Loer mer Jao
* Sjoen is 't leve Loer mer Jao
* Sjoen of neet sjoen Loer mer Jao
* Sjogkel, sjogkel Loer mer Jao
* Slavekoer Loer mer Nein
* Snoezepoes Loer mer Jao
* Spaonse gitare Loer mer Nein
* Spring wie 'nne knien Loer mer Jao
* Stad Mestreech Loer mer Jao
* Strabenders Loer mer Jao
* Strangers in the night Loer mer Nein
* De Straoteluiper Loer mer Jao
* Straotkarneval Loer mer Jao
* Super sjoene daag Loer mer Jao
* Sweet Caroline Loer mer Nein
* D'n Tamboermaiter Loer mer Jao
* Tant Neske Loer mer Jao
* Tette Merie Loer mer Nein
* Those were the days

Loer mer

Nein
* 't is toch zoe jeh neet daan Loer mer Jao
* Tonia Loer mer Jao
* Tricot Tricolore Loer mer Jao
* Trink, trink bruderlein trink Loer mer Jao
             
 
Höb geer vraoge, óndčk geer foute, of höb geer veurstčlle veur nómmers,
laot 't miech wete en sjik e mailke aon: